atashmaharradin@gmail.com ۰۲۶-۳۳۳۵۱۲۴۳
atashmaharradin@gmail.com ۰۲۶-۳۳۳۵۱۲۴۳

محصولات

آموزش استفاده از کپسول آتش نشانی

آموزش استفاده از کپسول آتش نشانی در هنگام بروز آتش سوزی یکی از مشکلاتی که برای برخی از افراد رقم میخورد عدم تسلط به استفاده درست از کپسول آتش نشانی...
Read More
کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی

کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی

پیرامون کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی شارژ بایستی توسط مصالح بنایی مناسب و مقاوم در برابر ضربه و انفجار مسدود شده باشد و از بقیه قسمت ها نظیر اتاق مدیریت،...
Read More
شارژ کپسول آتش نشانی

شارژ کپسول آتش نشانی

شارژ کپسول آتش نشانی شامل  کپسول دی اکسید کربن (CO2) کپسول فوم کپسول آب و گاز کپسول بیورسال داشتن تجهیزات مهار آتش مانند کپسول های آتش نشانی و سایر موارد...
Read More
سیستم اطفاء حریق اتوماتیک

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک به اقداماتی گفته میشود که برای خاموش کردن و مهار آتش صورت میگیرد. هدف سیستم اطفاء حریق اتوماتیک محافظت از سلامت افراد و جلوگیری از آسیب...
Read More
سیستم اطفاء حریق fm200

سیستم اطفاء حریق fm200

سیستم اطفاء حریق fm200 یا گاز FM200 يكي از خاموش كننده هاي سريع و فوري براي اطفاء حريق ميباشد اين سيستم به صورت اتوماتيك عمل كرده و طوري طراحي شده...
Read More